Samarbeidspartnere

Orkdalsmessa har flere solide samarbeidspartnere som bidrar slik at vi får til fine messer år etter år. Trekning av premier på inngangsbilletten. Mere informasjon om premiering kommer.

Når det gjelder lys- og lydanlegg er vår samarbeidspartner RA Audio. De bidrar med glimrende kompetanse og utstyr, for ikke å snakke om en enestående samarbeidsevne og godt humør.

Vi vil også trekke fram det gode samarbeidet med Orkdal Kommune som lar oss leie Orklahallen og legger til rette for godt samarbeid. Hallbestyreren og vaktmestrene stiller opp år etter år med for å sikre at alt går som planlagt.

samarbeidspartnere 2 540