Kontakt

Har du generelle spørsmål om messa kan du kontakte Magne Fossbakk
på telefon 911 39 450 eller på e-post daglig.leder@orkdal-il.no

 

Er du utstiller og har spørsmål eller ønsker informasjon, kontakt:
Jan Morten Almli på 72 48 62 16/mob 992 50 895 eller på e-post j.m.almli@getmail.no